Autor stránek

Autor stránek

Kontakt
slovjak@atlas.cz

Něco z historie

Stránky se připravují.
IMG_3194.jpg
Zaříčany

Doba nejstarší.

Nynější obec Zaříčany založena byla před dávnými časy na vyvýšenině, poblíž řeky Doubravky při staré stezce /pěšině/ přes jez. Ještě dříve před založením této osady, byla tato vyvýšenina částečně a v různých starých dobách používána za sídliště lidská v jamách a chatách.
Svého času byly tuto nalezeny starožitnosti, které zavdaly příčinu, že byly tu podniknuty p.Klimentem Čermákem a doktorem J.L Píčem výzkumné průkopy a objeveno několik jam, jako sídliště z doby od rozhraní našeho letopočtu, až do doby křesťanské.
Na výšině zvané " ve vlčích jamách", nebo " na stezkách" již dříve objevovali pan Václav Ruml starší, pan Václav Ruml mladší a pan Jan Štěpán opálené kameny, sklovité škváry, nádoby a některé kovové starožitnosti, z nichž byly do Čáslavského musea dodány: baňatá nádoba 22cm. vysoká, železný hrot kopí 25cm. dlouhý a bronzová jehlice 11,4cm. dlouhá .Tyto předměty jsou rázu provinciálně římského asi 2000 roků staré. Více ku středu polohy
"na stezkách"byla vykopána bábovkovitá mísa v průměru 17cm. Při dalších průkopech na poli p.Václava Rumla, bylo objeveno ještě osm jam s popelem a v nich nalezeny kusy nádob a střepy s různými ozdobami vrytými. Podobné nálezy byly učiněny i na poli pana Jana Řeháka a pana Františka Václavka, kde v jedné nádobce nalezena byla zrna pšenice. Tyto nálezy jsou rázu hradištního z dob od 5 a 6 století po Kristu.

Očitý svědek vykopávek.

Pan Jan Štěpán rolník, vlastník č.p 32 jako očitý svědek vypráví:
Jdeme-li od pramene u prostřed obce se nalézajícího, podél rybníčka směrem podél háje "Rolejchem" zvaným, příjdeme k místu kde se vlévá potůček do regulovaného potoka tak zvaného "Starkočského". Po pravé straně od obecních luk spatříme vyvýšené pozemky katastrálního pojmenování "u Vlčí jámy" kde vzláštní náhodou kolem roku 1880 se přišlo na "Prahistorický objev".
Otec můj Jan Štěpán kompostoval chlévský hnuj a bral hnínu z břehu, který za starých dob sloužil co břeh řeky "Doubravky". Hlína ta byla jaksi mastná, černá částečně uhlím promísena, místy objevily se slité škváry zeleně modré, sklovitého vzhledu. Po odvežení prstě černé přišlo se na jíl a konečně na zvětralou opuku, slín. Poněvadž neměli jsme zkušenosti jak bude v ornici působit tento slín, byli jsme bezradní, ale po malých zkouškách se ukázalo, že obsah slinu jest silně bohatý vápnem a proto účinek byl překvapující a tu začali i ostatní sousedé s povážením pozemků slínem.

Obydlí.

Vzláštní pozornost u mne vzbudily černé jámy, které v bílém slinu byly ohraničeny. Jámy ty byly 150cm až 170cm široké a 180cm až 200cm hluboké stěny vypáleny, zem byla promísena střepinami dřevěným uhlím úlomky růrných kostí, srnčí parůžky ano i nádoby zachovalé.
Tehdy bylo mi 17 let, byl jsem milovník starořitností, proto sledoval jsem vykopané předměty a schraňoval pro museum v Čáslavi, o dosti slušnou sbírku přišel jsem z nepochopení o tak cenný nález asice měl jsem již: 12 bronzovích jehlic, bronzoví šíp, kostěné šídlo, přesleny, různé spony, korále modrozelené barvy. Pozdější vykopávky neuspokojovaly poněvadž obyčejná hlína vozila se v zimě, že zem byla promrzlá a tím se poškozovaly starořitnosti.
Že správné jest pojmenování tratě u "Vlčí jámy" jest důkaz, že jsme přišli na tři jámy, které byly až 2 metry hluboké, 160 cm široké ve vykopané opuce byly vyhlazené a sloužily k lapání vlků.
IMG_3203.jpg
.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.1
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one